Petitie aftreden bestuur PEN

Petitie

Hierbij roepen wij het huidige bestuur van PEN Nederland op om per direct af te treden. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen rond het Festival van het Vrije Woord, 2 mei 2015 te Amsterdam. Hoofdspreker aldaar was de Deense cartoonist Kurt Westergaard, die al ruim twee jaar op de dodenlijst van Al Qaida staat.

PEN Nederland, als vertegenwoordigd door haar bestuur, is, door zich terug te trekken uit dit festival, gezwicht voor de terreur. PEN Nederland heeft daarmee een volstrekt verkeerd signaal afgegeven. Maar dat is niet de enige reden waarom wij oproepen tot aftreden.

PEN Nederland-voorzitter Manon Uphoff verklaarde in het NRC Handelsblad van 5 mei:  "Er werd buiten ons om besloten Westergaard uit te nodigen. We wilden betrokken worden bij de beveiliging."

Uit een reconstructie van de gebeurtenissen -bleek echter dit:

[1] Het PEN-bestuur was vanaf 19 december 2014 op de hoogte van de komst van Kurt Westergaard.
[2] Het PEN-bestuur werd - zover nodig - op de hoogte gehouden van de veiligheidsmaatregelen.
[3] Het PEN-bestuur trok zich, als enige organisatie, op 30 maart 2015 terug.
[4] Het PEN-bestuur was de enige organisatie die niet vertrouwde op de veiligheidsgaranties van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.
[5] Het PEN-bestuur heeft de veiligheidssituatie van onderdrukte schrijvers in buitenlanden als excuus misbruikt.
[6] Het PEN-bestuur heeft na 2 mei doelbewust haar leden en het publiek gedesinformeerd.
[7] Het PEN-bestuur heeft na 2 mei doelbewust haar critici in de media zwartgemaakt/laten maken.

Wij begrijpen dat de PEN-bestuurders bang waren voor een aanslag. Dat is niet meer dan menselijk. Maar leden (dus ook bestuurders) van PEN
verplichten zich te handelen naar het PEN Charter. Dat betekent dat elk lid zich verplicht 'te strijden tegen elke vorm van onderdrukking van de
vrijheid van meningsuiting in het land en de maatschappij waartoe zij behoren.' Ook staat in het Charter: 'Leden beloven te strijden tegen de
uitwassen van een vrije pers, zoals leugenachtige publicaties, opzettelijke vervalsing en verdraaiing van feiten voor politieke of persoonlijke
doeleinden.'

Het PEN Nederland-bestuur heeft dus ook ook gehandeld tegen het PEN Charter. Daardoor maakt het zich volstrekt ongeloofwaardig.


Was getekend, de uit protest opgestapte PEN Nederland-leden

Elly de Waard, Egmond-Binnen
www.ellydewaard.nl
Bart FM Droog, Eenrum
www.bartfmdroog.com
Pam Emmerik, Rotterdam
www.pamemmerik.nl
Nelleke Noordervliet, Amsterdam
www.nellekenoordervliet.nl
Chawwa Wijnberg, Middelburg
www.chawwawijnberg.nl

alsmede de auteurs /publicisten

Jaap van den Born, Nijmegen
www.nederlandsepoezie.org/dichters/b/born.html
Koos Dalstar, Vlissingen
www.nederlandsepoezie.org/dichters/d/dalstra.html
Jürgen Eissink, Diepenheim
www.nederlandsepoezie.org/redactie/Eissink.html
Johanna Geels, Apeldoorn
johannageels.blogspot.nl
Natasha Gerson, Balkbrug
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=gers001
Ton van 't Hof, Amsterdam
1hundred1.tumblr.com
Tjitse Hofman, Onderdendam
www.tjitsehofman.nl
Lucas Hüsgen, Nijmegen
www.lucashusgen.net


George Knight, Utrecht
georgeknightlang.wordpress.com
Etty Mulder, Maarn
www.ettymulder.nl
Cees van Raak, Tilburg
www.ceesvanraak.nl
Hedwig Selles, Zwolle
www.nederlandsepoezie.org/dichters/s/selles.html
Kees Spiering, Noordbroek
www.keesspiering.nl
Sarah Verroen, Gargilesse (Frankrijk)
leveninfrankrijk.wordpress.com/weblog-van-sarah-verroen/
Cornelis van der Wal, Leeuwarden
www.cornelisvanderwal.nl
Nachoem M. Wijnberg, Amsterdam
www.atlascontact.nl/auteur/nachoem-m-wijnberg/

alsmede

Marc Bouwman, Delft
Egbert van Hees, Amsterdam
J. Molleman, Utrecht
E. van Schaagen, Amsterdam
Paul Zwueste, Edegem (B)


Ook tekenen?

Deze petitie is op 24 mei 2015 aangeboden aan het bestuur van PEN Nederland en zal tijdens de vervroegde Algemene Ledenvergadering ('na de zomer [van 2015]'), opnieuw worden aangeboden.

Gelijkgezinde publicisten die deze petitie willen ondertekenen kunnen zich melden bij:

Elly de Waard: info@ellydewaard.nl
Bart FM Droog; droog@epibreren.com

U hoeft hen alleen een mail te sturen, met in de berichtregel 'petitie' en in de mail uw naam en woonplaats.


Reacties